امروز 27 ام شهریور ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 18 ام ماه سپتامبر سال 2018 میلادی

نیم درجه گرم شدن زمین چقدر مهم است !؟

 0
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست تغییر اقلیم را دارای تبعاتی دانست و عنوان کرد: وقتی می گوییم نیم درجه زمین گرم تر شده است، خیلی ها فکر می کنند این مقدار که چیزی نیست.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست با بیان اینکه اقلیم خود دارای نوساناتی است، اظهار داشت: اقلیم زمین در طول سال های متوالی نوساناتی را دارد. این تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های انسانی و توسعه صنعتی بشر است. پس از این در راستای ایجاد سازگاری در تمامی فعالیت ها باید اقدامات لازم را انجام دهیم.

برنامه گفت و گوی علمی با موضوع بررسی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن و با حضور دکتر مصطفی جعفری عضو هیئت علمی و مجری برنامه کلان راهبردی تحقیقات و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی، سرمولف جهانی تغییر اقلیم و رئیس دبیرخانه بین المللی LFCC، دکتر جواد بداغ جمالی عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و دکترای فیزیک هواشناسی از کشور ژاپن، دکتر محسن ناصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا و دکتر بنفشه زهرایی دکترای مهندسی عمران، متخصص حوزه منابع آب و مشاور سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در زمینه آب روانه آنتن شد.

دکتر مصطفی جعفری عضو هیئت علمی و مجری برنامه کلان راهبردی تحقیقات و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی، سرمولف جهانی تغییر اقلیم و رئیس دبیرخانه بین المللی LFCC با بیان اینکه کشاورزی مجزای از سایر بخش ها نیست، اظهار داشت: تغییرات اقلیمی که در سطح دنیا و ایران واقع شده است، همه بخش ها از جمله کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: این اثر از بخش افزایش دما می تواند باشد تا تغییرات و نوسات در فرآیند بارشی. در خیلی از مناطق دچار خشکی شده ایم که بخشی از آن به صورت طبیعی است و بخشی دیگر نیز از تغییرات آب و هوایی است.

وی خاطرنشان کرد: این تغییرات اقلیمی از نظر کمی و کیفی روی محصولات کشاوری اثرات گسترده ای داشته است. در سطح دنیا بیش از 70 درصد مردمی که دچار فقر هستند، زندگی و معاش آنها مرتبط با منابع کشاورزی است و به همین جهت امنیت غذایی آنها تهدید شده است.

عضو هیئت علمی و مجری برنامه کلان راهبردی تحقیقات و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی نقش انسانی در تغییرات اقلیمی را مهمترین نقش دانست و عنوان کرد: نقش انسان به وسیله ایجاد و انتشار گازهای گلخانه ای است که در بخش کشاورزی در تولید و انتشار گاز متان صورت می پذیرد. همچنین با قطع شدن جنگل ها و منابع طبیعی مقدار زیادی گاز گلخانه ای تولید می شود.

در ادامه دکتر بنفشه زهرایی دکترای مهندسی عمران، متخصص حوزه منابع آب و مشاور سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در زمینه آب با اشاره به برنامه های سازمان فائو در مواجه با تغییر اقلیم گفت: یکی از مهمترین نقاط تمرکز این سازمان در امنیت غذایی و تعادل بخشی نیاز غذایی جمعیت جهان با منابع تولید در بخش کشاورزی است.

وی از روش های هوشمند کشاورزی به عنوان یکی از مباحث مطرح در این سازمان یاد کرد و اظهار داشت: این روش باعث می شود صنعت کشاورزی نسبت به تغییرات آب و هوایی تغییرات کمتری داشته باشد. تجربیات خیلی خوبی در کشورهای مختلف پیاده سازی شده است و گزارشات مثبتی منتشر شده است که می تواند برای کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد و در حال حاضر نیز در حال رایزنی با وزارت خانه های مختلف برای اجرای این طرح هستند.

دکتر جواد بداغ جمالی عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و دکترای فیزیک هواشناسی از کشور ژاپن در ادامه درباره تغییر اقلیم تاکید کرد: در این خصوص باید دو نوع رویکرد را برنامه ریزی کرد؛ نخست ایجاد سازگاری یا آداپتیشن و دیگری کاهش آثار سوء یا میتیکیشن است.

وی اضافه کرد: نخست باید باور کنیم که تغییر اقلیم رخ داده است تا به فکر این دو اقدام باشیم. در دهه 70 میلادی وقتی تغییرات اقلیمی شروع شد، خیلی موارد شبهه ناک و حاشیه ای برای این مبحث ایجاد شد و اساساً بحث رخ دادن تغییر اقلیم را زیر سوال بردند.

وی با بیان اینکه اقلیم خود دارای نوساناتی است، اظهار داشت: اقلیم زمین در طول سال های متوالی نوساناتی را دارد. این تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های انسانی و توسعه صنعتی بشر است. پس از این در راستای ایجاد سازگاری در تمامی فعالیت ها باید اقدامات لازم را انجام دهیم.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست تغییر اقلیم را دارای تبعاتی دانست و عنوان کرد: یکی از مهمترین جلوه های تبعات تغییر اقلیم، گرمایش زمین و بالا رفتن دمای متوسط کره زمین است. وقتی می گوییم نیم درجه زمین گرم تر شده است، خیلی ها فکر می کنند این مقدار که چیزی نیست ولی همین میزان باعث تغییر الگوی زمانی و مکانی بارندگی می شود که یکی از نشانه های آن خشک سالی طولانی و متوالی است.

دکتر محسن ناصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا درباره این طرح توضیح داد و گفت: در راستای تعهد جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییر آب و هوا مقرر شد، کشورهای در حال توسعه به صورت منظم گزارش هایی را از میزان کاهش گازهای گلخانه ای با هزینه خود کشورها ارائه دهند و باقی کشورهای در حال توسعه که هم تاثیرگذار هستند و تاثیرپذیر هستند، با استفاده از کمک های بین المللی گزارش های چهارسالانه ای را به کنوانسیون ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی تغییر آب و هوا مولود همکاری کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد ایران است.

ناصری درباره گزارشات ایران بیان داشت: این طرح گزارشات اول و دوم ملی خود را ارائه کرده است که آخرین آن در انتهای سال 2010 ارائه شده است و در حال حاضر نیز در حال جمع بندی نهایی گزارش سوم آب و هوا هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره اهداف این طرح اظهار داشت: در حقیقت این طرح کمکی در راستای ظرفیت سازی، نهادینه سازی، افزایش آگاهی های تخصصی و عمومی دستگاه ها، آحاد مردم و متخصصین در زمینه امورات مرتبط با تغییر اقلیم چه در زمینه های انتشار گازهای گلخانه ای و چه در زمینه های مرتبط با سازگاری و ارزیابی آسیب پذیری است.
شایان ذکر است برنامه گفت و گوی علمی هر شب ساعت 21:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.


کد خبر : 739
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید