امروز 28 ام شهریور ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 19 ام ماه سپتامبر سال 2018 میلادی

دیپلماسی الکترونیک ediplomacy

 0
دولت ها چگونه از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

وزارتخانههای خارجه در سراسر جهان برای گرفتن این محیط عامل جدید در تلاش هستند ، اما یکی ازآنهایی که در این مورد ابتکار عمل را در دست گرفته وزارت امور خارجه ایالت متحده است.در این مقاله نویسنده به بررسی و پیگیری حضور قابل توجه وزارت امور خارجه آمریکا کهپیشرو در این زمینه است می پردازد. دیپلماسی عمومی، آزادیاینترنت، و مدیریت دانش: این سه حوزه که ediplomacy به آنها توجه ویژه ای دارد.

جزئیات زیادیدر این مقاله وجود دارد اما نگاهی به نقاط برجسته در متن متوجه می شوید که یکی از اینحوزه ها دیپلماسی عمومی می باشد که نشان میدهد تغییرات و چالش های فناوری متصل به طلیعهمی باشد.

دولت ایالاتمتحده در حال حاضر با بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق فیس بوک و توییتر  به طور مستقیم ارتباط برقرار می کند. که از ژانویهتعداد مخاطبان دو برابر شده است. لازم به ذکر است که تعداد مخاطبان قبل از ژانویه نیزاز مجموع مشترکین ده روزنامه بزرگ آمریکا بیشتر است.

 

این آساناست که فرض کنیم این فقط یک برنامه پخش است. اما استفاده از رسانه های اجتماعی توسطوزارت امور خارجه آمریکا گسترده تر از آن است. این مقاله بهبررسی شش روش مختلف استفاده از رسانه های اجتماعی توسط وزارت امور خارجه آمریکا پرداختهاست.

اینها عبارتنداز بسیاری از بدیهیات. به عنوان مثال : یک پیغام سریع از مقامات  رسمی و بروزرسانی کنسولگری، اما بسیاری از آنهابصورت زیرکانه است. وزارت امور خارجه آمریکا به سمت دیپلماسی رسانه ای در حرکت است.برای مثال دیدن مخاطبان خود با سرعت بالا. این مقاله دیپلماسیرسانه ای را اینگونه تعریف می کند.

۱-    محتوای مطالب که به دنبال پیشبرد منافع ملی است.

۲-    بی اهمیت نشان دادن تمام ارتباط ها با وزارت امورخارجهو دولت آمریکا(یعنی تمام فعالیت ها به صورت خودجوش انجام می شود)

۳-    محتوای مطالبی که به صورت مشارکتی و درجهت رسیدنبه پایان خوب هدف نهایی باشد.

یکی دیگر ازروشها قابلیت انعطاف پذیری است (با وجود آن که هنوز رتبه دهینشده است) این قابلیت دارای سه مولفه است.

۱-   نظارت بلادرنگ:

واحد واکنشسریع اداره روابط عمومی یک تیم کوچک نظارت بر واکنشهای رسانه های اجتماعی بر تحولاتاست که تغییرت مغایر با منافع ملی ایالات متحده را رصد می کنند. آنها یک گزارش کوتاهروزانه با نگاه روایت گرانه از رویدادهای مختلف(به عنوان مثال بسته شدن سفارت آمریکادر سوریه) را در سراسر رسانه های اجتماعی عربی، چینی، انگلیسی و اسپانیایی را تهیهمی کنند.

۲-   شناسایی و تربیت افراد تأثیرگذاری در فضای مجازی:

در حال حاضرنقشه های آنلاین با  موضوعات منطقه ای ایجادشده که باعث شده دیپلمات ها در حال راه رفتن بر روی زمین هستند، حس خوبی داشته باشند.به این علت که مثلا وقتی دیپلماتی در یک شهر در حال انجام مأموریت هست می داند که سیاستمداران، مسئولان و روزنامه نگاران آن شهر در حال حاضر به چه موضوعی فکر می کنند و بهاین ترتیب می تواند ارتباط خوب و موثری با آنها برقرار کند.

۳-    توانایی برقراری تعامل و صحبتمستقیم با مخاطبان زیاد :

دولت درحال حاضر به تنهایی به بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق فیس بوک و توییتر دسترسی جهانیدارد و این رویه به سرعت در حال رشد می باشد.

روی هم رفتهاین سه مورد به طوری انعطاف عمل دارند تا این ظرفیت را در دولت اغوا کند تا به اینسمت برود که به سرعت رو به شناسایی تغییرات و مباحث رسانه های اجتماعی بیاورد که اینبه نوبه خود پتانسیلی برای تقویت منافع ملی است و بدین سبب دولت خود را مواجه با حجمزیادی از مخاطبین آنلاین خواهد دید و باید چشم اندازی برای تاثیر گذاری خود بر دنیایآنلاین ترسیم کند.

تغییراتشبکه های اجتماعی عواقبی به دنبال دارد که برای کنترل آن عده ای باید نظاره گر اینحجم عظیم از مخاطبان و گفتگوهای صورت گرفته باشد. بازتاب فعالیت های دیپلماتیک در رسانههای اجتماعی در واقع نوعی تبلیغ رویکردهای کشور است که نمونه آن نرم خویی دولت در برابرپخش فیلم بیگناهی مسلمانان است که باعث جلوگیری از بحران به وجود آمده از اعتراضاتگسترده صورت گرفته در سراسر دنیا شد. که آیا باید دید این رویکرد ناقض حق آزادی بیانبوده یا خیر؟

منبع : وب سایت بروکینگز


کد خبر : 282
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید