امروز 28 ام شهریور ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 19 ام ماه سپتامبر سال 2018 میلادی

اعداد شگفت انگيزی که جهان بر پايه آن شکل گرفته است

 0
جهان بر پايه‌ي شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از اين اعداد حتي به مقدار بسيار ناچيز متفاوت بودند، اکنون هيچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجوديت نداشت.
 لرد مارتين ريس ستاره‌شناس سلطنتي انگلستان و استاد دانشگاه کمبريج، در کتاب خود (تنها ۶ عدد) آورده است که تنظيم دقيق جهان بهگونه‌اي‌ که حيات در آن امکان‌پذير باشد، تصادفي نيست. مسئله اين است که تصادفات بسيار زيادي رخ داده‌اند تا جهان در چنين شرايط کنوني قرار گرفته وحيات امکان‌پذير شده است. مارتين ريس با تحقيقات و مطالعات بسيار تلاش کرده است تا با مقداردهي به برخي از اين مفاهيم، دلايل خود را تحکم بخشد. او ادعا مي‌کند که جهان تحت حکومت و کنترل شش عدد است. اعدادي که هر کدام از آنها قابل اندازه‌گيري بوده و مقدار دقيقي دارند. از نظر او اين ۶ عدد بايد به گونه‌اي خاص و دقيق باشند تا شرايط حيات را فراهم کنند. در غير اين‌صورت، يعني تنها با کمترين کم و کاستي در آنها منجر به جهان‌هاي عاري از حيات خواهد شد. تنها ۶ عدد او در کتاب خود اين اعداد را اينگونه معرفي مي‌کند:

عدد اپسيلون: اين عدد برابر با ۰۰۰۷/ است. اپسيلون مقدار نسبي هيدروژني است که در انفجار بزرگ از طريق هم جوشي به هليوم تبديل مي‌شود. اگر اين عدد به جاي ۰۰۰۷/، عدد ۰۰۰۶/ بود، باعث تضعيف نيروي هسته‌اي شده و به اين ترتيب پروتون‌ها و نوترون‌ها به يکديگر وابسته نمي‌شدند. دوتريوم که (داراي يک پروتون و يک نوترون) است، نمي‌توانست شکل بگيرد. بنابراين عناصر سنگين تر هرگز در ستاره‌ها بوجود نمي‌امدند. همچنين، اتم‌هاي بدن ما هرگز شکل نگرفته و کل جهان به هيدروژن تبديل مي‌شد. جالبه نه؟! حال، اگر ابسيلون برابر ۰۰۰۸/ بود، آنگاه هم‌جوشي چنان سريع صورت مي گرفت که هيچ هيدروژني از انفجار بزرگ باقي نمي‌ماند و امروزه ستاره‌اي وجود نداشت که به سيارات انرژي بدهد.

عدد N :عدد N برابر است با ۱۰ به توان ۳۶ که با قدرت نيروي الکتريکي تقسيم بر قدرت گرانش برابر است. اين عدد نشان مي‌دهد گرانش تا چه حد ضعيف است. اگر عدد N از اين کمتر بود آن گاه ستارگان نمي‌توانستند متراکم شده و دماهاي زياد براي هم‌جوشي ايجاد کنند. بنابراين ستارگان ديگر نمي‌درخشيدند و سيارات درون سياهي سردي فرو مي‌رفتند. اما اگر گرانش حتي ذره‌اي قوي‌تر بود، ستارگان بسيار سريع گرم شده و سوخت خود را چنان سريع مي سوزاندند که حيات هرگز فرصت آغاز پيدا نکند.

عدد امگا:اين عدد چگالي نسبي جهان است. اگر امگا از اين رقمي که هست، کوچک‌تر بود، جهان بسيار سريع منبسط و سرد مي‌شد. ولي اگر امگا خيلي بزرگ‌تر از اين رقم بود، جهان قبل از اينکه فرصت حيات پيدا کند از هم فرو مي پاشيد.

عدد لاندا:لاندا عدد ثابت کيهاني است که سرعت جهان را تعيين مي‌کند. اگر اين عدد تنها به مقدار کمي بزرگ‌تر بود با نيروي ضد گرانشي که ايجاد مي کرد و جهان از هم مي پاشيد. يعني با سرعت تمام به حالت انجماد بزرگ فرو مي‌رفت که در نتيجه حيات را غير ممکن مي‌کرد. اما اگر اينعدد ثابت کيهاني عددي منفي و کتر از اين رقم بود، جهان به شدت متراکم شده و قبل از اينکه حيات شکل بگيرددچار فروپاشي بزرگ مي‌شد.

عدد Q: اين عدد، دامنه‌ي اختلالات موج در تابش ريز موج پس زمينه است که برابر با ۱۰ به توان ۵- است. اگر اين عدد کمي کوچک‌تر از اين بود، آنگاه جهان به شدتيکنواخت شده و توده‌ي بيجاني از گاز و غبار که هرگز به شکل کهکشان‌ها و ستاره‌هاي امروزي در نمي آمد. در اين صورت جهان يکنواخت، بي‌معني و عاري ازحيات مي‌شد. حال، اگراين عدد بزرگتر از اين مقدار بود، آنگاه در تاريخ جهان ماده زودتر به شکل ساختارهاي بزرگ ابرکهکشاني متراکم تبديل مي‌شد.

عدد D :اين عدد، تعداد ابعاد فضا است. اگر فضا يک بعدي باشد، احتمالا حيات نمي‌تواند وجود داشته باشد. زيرا در اين صورت محنويات جهان چيز قابل توجهي نخواهد بود. ذرات بدون هيچ برهم‌کنشي از کنار يکديگر عبور مي‌کردند. بنابراين مي‌توان گفت؛ جهان‌هايي که در يک بعد وجود دارند، نمي‌توانند حياتداشته باشند. فضاهاي دو بعدي نيز با اين مشکل مواجه هستند و شکل‌هاي مختلفحيات در اين فضا، نهايتا متلاشي يا تجزيه مي‌شوند. از نظر علم زيست شناسي نيز هوش نمي‌تواند در کمتر از سه بعد وجود داشته باشد. در فضاي چهار بعدي، مشکل ديگري وجود دارد، سياره‌ها ديگر در مدار خود به دور خورشيد قرار نخواهند گرفت. قانون جذر معکوس نيوتون با قانون مکعب معکوس جايگزين خواهد شد و به بيان ديگر، عدد سه در ابعاد فضايي عددي ويژه است. يعني دقيقا در فضاي سه بعدي مي‌توان به جستجوي حيات پرداخت.

کد خبر : 470
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید