امروز 24 ام مرداد ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 15 ام ماه آگوست سال 2018 میلادی

نقش رسانه ها در هوشمندسازی شهرها

 0
رسانه ها می توانند با تدقيق در مسائل شهری، راهکارهای اجرايی کردن اين مدل نوين را فراهم کنند و بر اقدامات مديريت شهری، نظارت فائقه داشته باشند.

 سيد محسن طباطبايی مزدآبادی؛ دبير انجمن علمی اقتصاد شهری ايران و مديرمسئول فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مديريت شهری، درخصوص جايگاه رسانه ها در توسعه پايدار شهری گفت: نقش رسانه ها در اغلب جوامع توسعه يافته، نقش ويژه ای است و در جامعه ايرانی نيز به دليل شرايط و اقتضائات خاص فرهنگی و سياسی رسانه ها، مرجعيت عامی برای خود به دست آورده اند که با استفاده از ظرفيت آنان می توان بخش های مختلفی در جامعه را دچار تغيير و تحول کرد.

وی با اشارهبه اينکه بيش از 70 درصد از جامعه ايرانی شهرنشين است و در سطح جهانی نيز پيش بينی می شود تا سال 2050، جمعيت شهرنشين به 75 درصد برسد، خاطرنشان کرد: امروز در اغلب کشورهای توسعه يافته، دولت های محلی يا همان شهرداری ها، نقش ويژه ای را در ارائه خدمات عمومی همچون: آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنيت و ... بازی می کنند و اين نشان می دهد که ارتقای مديريت شهری می تواند به بهبود کيفيت زيست شهری ميليون ها انسان ختم گردد.

دبير انجمن علمی اقتصاد شهری ايران به جايگاه رسانه ها در ارتقای مديريت شهری نيز اشاره کرد و گفت: به نظر من رسانه ها در شرايط کنونی می توانند موضوع هوشمندسازی شهرها را به عنوان يک مطالبه جدی در ميان مردم و مسئولان نهادينه سازی کنند.

طباطبايی باتأکيد بر اين که شهر هوشمند، شهری با مديريت شهری کارا و مبتنی بر فناوری های نوين و همچنين شهروندان آگاه و مسئوليت پذير است، خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند با تدقيق در مسائل شهری، راهکارهای اجرايی کردن اين مدل نوين را فراهم کنند و بر اقدامات مديريت شهری، نظارت فائقه داشته باشند.

مشاور معاونفنی و عمرانی شهردار تهران با بيان اينکه توسعه شهری منوط به ارتقای دانش وآگاهی شهروندان درخصوص حقوق و مسئوليت های آنان است، گفت: متأسفانه اغلب رسانه ها نسبت به موضوعات شهری، دغدغه مند نيستند، در حالی که شهر مکانی است که زندگی انسانی در آن رقم می خورد و اگر قرار است پيشرفت يا پسرفتی نيز در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... ايجاد شود، اين امر در پايگاه شهر است که اتفاق می افتد.

طباطبايی درپايان برقراری تعامل دوسويه ميان مديريت شهری و شهروندان را نيز دارای اهميت فوق العاده دانست و گفت: اساساً مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی در دفاع از حريم خصوصی و جامعه مدنی می دانند و اکنون نيز در حوزه شهری ضرورت دارد تا از يک سو مطالبات شهروندان به گوش مسئولان امر برسد و از سوی ديگر کارکردها و و توانمندهای مديران شهری در ارائه خدمات در معرض ديد عموم قرارگيرد.

باز نشر از ؛ پايگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ايران


کد خبر : 78
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید