امروز 25 ام مرداد ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 16 ام ماه آگوست سال 2018 میلادی

آدرس گروه های فشار در اقتصاد ايران

 0
گروه هاي فشار در حوزه سياست معمولا با مرزي مشخص از دولت جدا و قابل شناسايي هستند. اما در حوزه اقتصاد نوعي درهم تنيدگي بين گروه هاي فشار و دستگاه بوروكراسي دولت ديده مي شود. گروه هاي فشار در داخل دستگاه بوروكراسي به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه در خدمت صاحبان منافع خارج از دولت عمل مي كنند و مشخصا از انجام سه اصلاح اساسي در اقتصاد جلوگيري مي كنند.
باز كردن قفل تخصيص بهينه منابع با سه شاه كليد امكان پذير است كه عبارت از تعيين غيرسياسي و غيردستوري نرخ ارز، نرخ سود بانكی و نرخ كالاهای يارانه ای است و گروه هاي فشار دقيقا در جهت ممانعت از بكارگيری اين سه شاه كليد عمل مي كنند. تنظيم اين سه نرخ با معادلات سياسی و دستوری باعث مي شود حجم عظيمی از منابع ملی به جيب رانتخواران منتقل شود.
البته بايد توجه داشت كه ذينفعان دستكاری اين سه شاه كليد نه تنها در داخل بوروكراسی نيستند بلكه به ظاهر دارای تضاد منافع با بوروكراتها هم هستند؛ اما در فرآيندی پيچيده، سيستم بوروكراسی و تصميم سازي اقتصادی را مغلوب جنگ روانی خود كرده [اگر نگوييم شريك منافع] و به سمت اتخاذ تصميمات دلخواه خود هدايت می كنند. تركيه نمونه موفق غلبه ضربتی بر گروه هاي فشار و مانع تراش اقتصادی در دو دهه اخير است كه با بكارگيری همزمان اين سه شاه كليد از جمع اقتصادهای بحران زده به باشگاه توسعه يافته ها نقل مكان كرد. اين مبحث را پی خواهيم گرفت.
علی ميرزاخانی

کد خبر : 339
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید